Komisje i zespoły

Wróć do strony głównej


SKŁADY KOMISJI NRA

 

Komisja Aplikacji Adwokackiej
Przewodniczący: adwokat Marcin Derlacz

Komisja Praw Człowieka
Przewodnicząca: adwokat Natalia Klima-Piotrowska

Członkowie:
adw. Małgorzata Mączka-Pacholak – wiceprzewodnicząca,
adw. Artur Pietryka – wiceprzewodniczący,
adw. Anna Mazurczak - wiceprzewodnicząca,
adw. Krystyna Burska,
adw. Patrycja Dyluś-Borcz,
adw. Sylwia Gregorczyk-Abram,
adw. Monika Horna-Cieślak,
adw. Marek Karczmarzyk,
adw. Magda Pająk,
adw. Maria Radziejowska,
adw. Anna Rakowska-Trela,
adw. Jacek Różycki ,
adw. Jacek Skrzydło,
adw. Krzysztof Sokołowski,
adw. Agata Stajer,
adw. Michał Sykała,
adw. Anna Wilińska-Zelek.

Komisja Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego
p.o. przewodniczącego: adwokat Bartosz Tiutiunik

Komisja Edukacji Prawnej
Przewodnicząca: adwokat Maria Janik

Komisja Wizerunku
Przewodnicząca: adwokat Justyna Mazur

Komisja ds. Etyki, Praktyki Adwokackiej I Wykonywania Zawodu
p.o. przewodniczącej: adwokat Agnieszka Zemke-Górecka

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu I Turystyki
Przewodniczący: adwokat Stanisław Estreich

Członkowie:
adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz,
adw. Jacek Dużyński,
adw. Grzegorz Jaworski,
adw. Stanisław Kłys,
adw. Andrzej Kozielski,
adw. Justyna Mazur,
adw. Paweł Surmacz,
adw. Wojciech Skorupski,
adw. Jerzy Zięba.

Komisja Zagraniczna
Przewodniczący: adwokat Wojciech Bagiński

Komisja Doskonalenia Zawodowego
p.o. przewodniczącej: adwokat Agnieszka Zemke-Górecka

Komisja Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego
Przewodnicząca: adwokat Magdalena Koczur-Miedziejko

Komisja doskonalenia zawodowego
Przewodniczący: adwokat Grzegorz Kopeć

Komisja etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu
Przewodnicząca: adwokat Małgorzata Kożuch

Komisja ds. równego traktowania
Przewodniczący: adwokat Katarzyna Golusińska

Zespół ds. kobiet
Przewodnicząca: adwokat Monika Sokołowska

Zespół ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
Przewodniczący:
adwokat Przemysław Stęchły

Członkowie:
adw. Monika Tomiak
adw. Marcin Komar
adw. Wojciech Bergier
adw. Jakub Jacyna
adw. Piotr Piesiewicz
adw. Marcin Kosiorkiewicz.


Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.