Kontakt

Wróć do strony głównej


Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

NIP 526-00-34-369


Biuro Naczelnej Rady Adwokackiej:

(otwarte od poniedziałku do piątku)

e-mail: nra@nra.pl


Dyrektor:

Łukasz Tkacz

 

Sekretariat:

Anna Szlompek
tel. 22 505 25 01
faks 22 505 25 08
e-mail: sekretariat@nra.pl

 

Dział zagraniczny:

Anna Paciorek
tel. 22 505 25 00
e-mail: info@nra.pl

 

Kancelaria:

Maria Aniszewska
Elżbieta Kwiek
tel. 22 505 25 02
e-mail: kancelaria@nra.pl

 

Dział osobowy:

Joanna Stachniak
tel. 22 505 25 06
e-mail: osobowy@nra.pl
Dorota Romanowska
tel. 22 505 25 12
e-mail: dzial.osobowy@nra.pl

 

Dział skarg:

Jan Dobkowski
tel. 22 505 25 04
e-mail: skargi@nra.pl

 

Biuro prasowe:

Joanna Sędek – szefowa biura prasowego NRA
tel. 22 505 25 23; 663 223 099
e-mail: biuro.prasowe@nra.pl

Izabela Matjasik
tel. 22 505 25 27; 885 62 61 60
e-mail: press@nra.pl

 

Dział baz danych:

Agnieszka Jabłońska
tel. 22 505 25 26
e-mail: bazy@nra.pl 

 

Księgowość:

Halina Bieńkowska – główna księgowa
Martyna Górnik: finanse@nra.pl
Aleksandra Dybowska: place@nra.pl
tel. 22 505 25 05
e-mail: ksiegowosc@nra.pl

Palestra

Redakcja Palestry
e-mail: redakcja@palestra.pl

Redaktor Naczelny:
adw. Ewa Stawicka

Redakcja:
Klaudiusz Kaleta - sekretarz redakcji
Anna Grabowska
tel. 22 505 25 34
e-mail: redakcja@palestra.pl

Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera

Prezes OBA:
Adw. Paweł Gieras

Sekretariat i biblioteka OBA:

Iwona Bulikowska
tel. 22 621 44 12
e-mail: oba@nra.pl

Fundacja Adwokatury Polskiej

Fundacja Adwokatury Polskiej
Ul. Świetojerska 16
00-202 Warszawa

Stały Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Kontakt w biurze NRA: Maria Aniszewska

tel. 22 505 25 02

e-mail: sadpolubowny@adwokatura.pl

Centrum Mediacyjne

Prezes:

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

Sekretarz:

Anna Luba-Kozłowska

tel. 22 505 25 20
e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl
centrummediacji.nra.pl

Muzeum Adwokatury

tel. 22 505 25 00

Kustosz:
Dr Andrzej Stoga

Zwiedzanie Muzeum możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Uprzejmie informujemy, że z powodu rozpoczynającego się remontu w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej Muzeum Adwokatury będzie nieczynne do odwołania. O ponownym terminie otwarcia będziemy informować. 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: kancelaria.wsd@adwokatura.pl

Sekretariat:
Magdalena Krzyna

tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Biuro Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury:

Dorota Bieńkowska
tel. 22 505 25 19
e-mail: biuro.rda@adwokatura.pl

Wyższa Komisja Rewizyjna

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Obsługę Wyższej Komisji Rewizyjnej zapewnia dział księgowości NRA.

Polecane strony

© 2018 Naczelna Rada Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.